top of page

הדמיות מוצר

בעזרת תוכנת מחשב תלת מימד יעודית אנו יוצרים הדמיות מוצר במגוון צבעים, טקסטורות, מבטים ורקעים, הדמיות אלו יעזרו לכם לקחת החלטות עיצוביות בתהליך הפיתוח וכן מספקת לכם חומרים שיווקיים ברמה של תמונות וסרטונים איכותיים של המוצר. הדמיית מוצר פוטו-ראליסטית תאפשר לכם להתרשם מהעיצוב, להפיק קטלוגים ולהרשים את הלקוחות שלכם עוד לפני שהמוצר מיוצר.

bottom of page