top of page

הדמיות מטבח

הדמיות מטבחים מאפשרות לכם להתוודע אל הצורה שבה ייראה המטבח שלכם, על תכולתו ואביזריו השונים. הדמיית מחשב מאפשרת יצירת הדגם בתלת ממד ובכך מעצימה את תחושת הממשות של המטבח על ציודו ומיקום התכולה שלו במקום המיועד לכל אחד מפריטיה. הדמיות מחשב מאפשרות לכם לראות את המטבח בצבעים שאתם בוחרים. יש דברים, אשר רק כאשר הם מוצגים בהדמיה תלת מימדית מאפשרים לכם להבחין בהם, לרבות דברים שיש להוסיף או לגרוע, על פי התרשמותכם ולפי טעמכם.

bottom of page